Ramt af skimmelsvamp?                     Få skimmelsvamp bekæmpelse her

- Få hjælp til bekæmpelse af skimmelsvamp!

Skimmelfrit er certificerede eksperter. Vi hjælper dig, hvis du har problemer med skimmelsvamp.

Komplet løsning til bekæmpelse af skimmelsvamp i din bolig

Fra behandling til genopbygning af det ramte område

Udredning

En succefuld afhjælpning bygger på en grundig udredning.

      

Læs mere

Løsningsforslag

Vi leverer et samlet forslag på, hvordan skaden udbedres.

    

Læs mere

Komplet tilbud

Vi udfører fjernelse og genopbygning af de ramte områder.
      
Læs mere

Har du skimmelsvamp i din bolig?

Mistænker du at din bolig har skimmelsvamp, så kan vi hjælpe dig.

Har du skimmelsvamp i boligen og er du udsat for det i længere tid, kan det være farligt og sundhedsskadeligt for dig og din familie.

Skimmelfrit er certificerede eksperter i fjernelse af skimmelsvamp og har mange års erfaring i bekæmpelse af skimmelsvamp i boliger.

Er du i tvivl om at du har skimmelsvamp?

Send en uforpligtende mail til os med et billede af det ramte område, så kan vi hurtigt fortælle dig om du har skimmelsvamp.

Skimmelsvamp symptomer – de første symptomer

For folk med skimmelsvamp, der kun lige er dukket op, vil disse symptomer typisk opstå:

 • Nysen
 • Kløe
 • Rødme og hudirritation
 • Øjne der løber i vand
 • Kløende øjne
 • Hovedpine

Hvor kan du finde skimmelsvamp i din bolig?

Svampeangreb kommer på gulve, vægge og lofter – alle de steder hvor der er fugt i boligen:

 • I/ved brusenichen
 • På kolde ydrevægge
 • I forsatskonstruktioner
 • Omkring vinduer
 • I krybekældre
 • På lofter
 • Alle steder hvor kondens opstår

Læs mere om vores proces samt de mest stillede spørgsmål i vores FAQ her

Vi tilbyder en komplet løsning -
Fra test til sanering og afsluttende genopbygning

Hos Skimmelfrit  tilbyder vi behandling af skimmelsvamp, og vi arbejder efter modeller – udviklet gennem mange års erfaring. Modellerne er udarbejdet af os selv, og benyttes i dag bl.a. i Norge, Sverige, Tyskland samt naturligvis i Danmark.

Modellerne følger principperne i By & Byg Anvisning 204 & 205.

Læs mere om vores model her

Yderligere info om skimmelsvamp

Ønsker du yderligere info om skimmelsvamp, kan du bl.a. læse mere nedenfor:

FAQ

Værd at vide om Skimmelsvamp


Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg vide, at jeg har skimmelsvamp?

Et første tegn kan være, at det lugter fugtigt og muggent.

Hvilke symptomer er relaterede til skimmelsvamp?

Typiske symptomer forårsaget af skimmelsvamp er: Slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, hovedpinegener, udtalt træthed, koncentrationsbesvær, kvalme, svimmelhed, hudirritationer og allergi.

Hvordan kan man fastslå om der er skimmelsvamp?

Hos Skimmelfrit er vi certificeret til at udtage, dyrke og analysere stort set alle gængse typer prøver. Vi udtager Mycometer test eller udtager luftprøver for at underbygge mistanken. 

Hvordan arbejder Skimmelfrit?

Vi starter med en visuel gennemgang af boligen, for at identificerer de steder, der eventuelt skal udtages prøver.

Vi udtager en Mycometer prøve direkte i visuelt forekommende områder, der oftest vil være sort prikkede områder. Denne test har til formål at bestemme i hvilket omfang der er tale om skimmelsvamp.

Eventuelt tages luftprøver, for at bestemme antallet af svampekolonier i de angrebne områder/rum.

På baggrund af disse test udarbejdes rapport, med forslag til udbedring af skaden.

Vores anbefalinger indbefatter renovering af steder, hvor forekomsten har været særlig høj eller har haft gunstige vækstmuligheder.

Efter endt afhjælpning udtager vi afsluttende prøver, for at sikre at svampe koloni forekomsten er under naturlige grænseværdier.


Hvor stor en del af skimmelsaneringen kan Skimmelfrit deltage i?

Skimmelfrit råder over egne folk, der deltager i hele processen i forbindelse med skimmelsaneringen.

Det gælder alt fra indledende undersøgelser, dyrkning af prøver, nedrivning af konstruktioner, behandling med svampedræbende middel til reetablering samt afsluttende kvalitetskontrol.

Derudover arbejder vi tæt sammen med førende flyttefirmaer, VVS- & kloak installatører, ventilations firmaer og forsikringskonsulenter - Ejerskiftehjælpen.dk 

Du kan således trygt overlade hele din skimmelsanering til Skimmelfrit.

Hvor meget skal ryddes i boligen før man kan foretage sanering?

Hos Skimmelfrit arbejder vi med det nyeste og mest flexible udstyr, når vi foretager sanering af din bolig eller områder ramt af skimmelsvamp.

Før vi sanerer, opsætter vi et område, hvori der skabes undertryk, således at støv ikke spredes til ikke angrebne områder.

Det vil sige, at der kun skal ryddes i umiddelbar nærhed af skaden.

Hvilke produkter anvendes til fjernelse af skimmelvækst?

Hos Skimmelfrit anvender vi dels egne udviklede produkter - Skimmelfrit ® - samt gængse anerkendte produkter.

Vores eget udviklede produkt er registreret i Kemikaliekontrollen med reg. no. 2342056 & 2342064.

Hjælper Skimmelfrit™ også mod dårlig lugt som f. eks brand/røg lugt?

Vores eget udviklet middel til behandling mod skimmelsvamp – Skimmelfrit ® - reducerer ubehagelig lugt – også delvis brandlugt.


Hvornår er min lejlighed / mit hus skimmelfri efter en behandling?

Hvornår din bolig er fri for skimmelsvamp, afhænger naturligvis af angrebets omfang. Hos Skimmelfrit anbefaler vi, at boligen totalt saneres, således at både angrebet af skimmelvæksten samt årsagen til dens fremstående fjernes.

Hvordan bekæmpes skimmelsvamp forebyggende?

Særligt i fugtige bygninger vil skimmelsvamp have særligt gode vækstbetingelser. Det er derfor vigtigt at sørge for rigeligt udluftning. Ligeledes vil nye bygninger, hvor væggene ikke har tørret helt op, også være særligt udsatte. Også her handler det om at tilføre bygningen rigeligt ventilation, således at luftfugtigheden falder.

Ligeledes bør der ikke placeres inventar opad kolde ydremurer.

Hvordan sikrer jeg, at der ikke opstår skimmelsvamp igen?

Såfremt årsagen til skimmelsvampen ikke er fjernet, vil skimmel opstå igen, hvilket kan ske på bare 5 dage.

For at skimmelsvamp kan gro, kræver det at der er fugt tilstede, det er således vigtigt, at fugtniveauet holdes på normalt niveau (under 60%).

Har du haft oversvømmet kælder eller på anden måde fugtskader, er det væsentligt at du får affugtet såvel rummet, som de omkringliggende rum og mure.

Hvis skimmelsvampen er opstået som følge af et utæt nedløbsrør eller lignende, skal årsagen naturligvis udbedres.

Hvis du har fjernet årsagen til skimmelsvampen, vil den forhåbentligt ikke opstå igen.


Kendt fra Magasinet Penge - DR

Få hjælp til fjernelse af skimmelsvamp

Udfyld formularen, hvis du skal have hjælp til bekæmpelse af skimmelsvamp. Vedhæft et billede af det ramte område, så vurderer vi om du har skimmelsvamp.